องค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ร่วมหารือถ่ายทอดไอเดียจัดการปัญหาขยะในเมืองพัทยาต่อบริหารงานเมืองพัทยาชุดใหม่ รองนายกเมืองพัทยาชี้พัฒนาด้านการท่องเที่ยวสิ่งสำคัญคือต้องเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม

ภาพข่าวสมชาย​ โคตล่ามแขก


วันนี้ (11 ต.ค.61) ที่ห้องรองนายกเมืองพัทยา บริเวณชั้น 3 ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ได้เข้าพบคณะผู้บริหารเมืองพัทยาชุดใหม่ เพื่อขอคำปรึกษาและหารือเสนอแนวคิดในการสนับสนุนการจัดการแก้ปัญหาในเมืองพัทยา

น.ส.สุภาดา ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication เผยว่าที่ผ่านมาทางองค์กรฯ ได้ดำเนินการร่วมกับเมืองพัทยามาอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องที่คนทั่วไปให้ความเป็นห่วง จากนี้ไปทางองค์กรฯ จะได้จัดกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจรักษาความสะอาดให้ประชาชนชาวเมืองพัทยาและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยเช่นกัน

ด้าน นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่าเป็นเรื่องดีที่เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่เมืองท่องเที่ยวต้องจัดการ เพราะการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาต่อไปในอนาคตด้วย

ขณะที่ นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่าต้องขอบคุณองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ที่เป็นองค์กรการกุศลด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้ามามีส่วนช่วยเหลือช่วยแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในเมืองพัทยาให้ลดน้อยลง ถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดความร่วมมือร่วมกันเพื่อบ้านเมืองต่อไป

จากนั้น ทาง องค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ได้มอบกระเช้าผลไม้ให้กับรองนายกเมืองพัทยาทั้ง 4 คน ประกอบด้วย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบันลือ กุลละวณิชย์ และตัวแทนนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ ในโอกาสที่ได้รับให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารเมืองพัทยาชุดใหม่ พร้อมนำเสนอข้อมูลถุงขยะกินได้ BioBag ที่ทำจากธรรมชาติ 100% และไม่มีสารเคมีเจอปน ซึ่งสร้างความน่าสนใจให้กับทางคณะเป็นอย่างยั่งยืน..
ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.