ฉะเชิงเทรา-ขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่บ้านท่าอิฐ ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา


 วันที่ 7 ตุลาคม 2561 ที่วัดท่าอิฐ นายอาทร ช่วยณรงค์ กำนันตำบลบางพระ พร้อมผู้นำชุมชน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่บ้านท่าอิฐ ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา


* นายอาทร ช่วยณรงค์ ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 โดยจะจัดทั้งหมดรวม 5 ครั้ง เหลืออีก 3 ครั้ง คือวันอาทิตย์  14 ,21 ,28 ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยเน้นจากทำการท่องเที่ยวเมืองหลักแล้วกระจายสู่เมืองรอง และลงสู่ชุมชนเพื่อให้นำวิถีของชุมชน  นำเอกลักษณ์ นำวัฒนธรรมสิ่งดีๆของชุมชนออกมาเผยแพร่และประชาชนในชุมชนก็นำสินค้ามาจำหน่าย รวมถึงผลผลิตพืชผักผลไม้ที่ปลูกไว้บริโภคพอเหลือก็นำมาจำหน่ายตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากสินค้าเกษตรเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร** การจัดกิจกรรมครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรม 5 ครั้ง ชึ่งต้องการที่จะยกระดับตสินค้าของชุมชนให้เป็นสินค้าโอทอประดับห้าดาวต่อไป
*** ข้อมูลภาพข่าว:นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.