ศรีสะเกษ เปิดหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี หมู่บ้านอนุรักษ์ผ้าไหมไทยพื้นบ้าน ได้รับพระราชทานตรา “นกยูงสีทองจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตฯ


เวลา 18.00 น. วันที่ 11 ตุลาคม 2561 บ้านท่าสว่างสามัคคี หมู่ 9 ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอกันทรลักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านท่าสว่างสามัคคี หมู่ 9 ต.โนนสำราญ มีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก นายสมชาติ จิววัฒนารักษ์ พัฒนาการอำเภอกันทรลักษ์ กล่าวรายงาน
 นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอกันทรลักษ์ กล่าวว่า การดำเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ที่มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่และการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยวโดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
 บ้านท่าสว่างสามัคคี หมู่ 9 มีความเข้มแข็งในการรวมตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อนทำกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้าน โดยเฉพาะกลุ่มทอผ้าไหมพื้นบ้าน ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ทุกขั้นตอนจะทำด้วยความพิถีพิถัน ตั้งแต่กระบวนการปลูกหม่อนเป็นสายพันธุ์พื้นบ้าน กระบวนการเลี้ยงไหม กระบวนการทำเส้นใยการย้อมสี การออกแบบลวดลายต่างๆ และทอด้วยกี่พื้นบ้านล้วนแต่ปราศจากเครื่องจักรและเคมีทั้งสิ้น จนได้รับพระราชทานตรา “นกยูงสีทองจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตฯ


///  วสันต์ ดอกไม้/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.