พัฒนาชุมชนจัดโครงการ สื่อสัญจร ตะลอนทัวร์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี


พัฒนาชุมชนจัดโครงการ สื่อสัญจร ตะลอนทัวร์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นำสื่อมวลชนสัมผัสดินแดน 3 วัฒนธรรม หวังสร้างกระแสท่องเที่ยวชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
เมื่อ 3-4 ต.ค.2561 นายจักรพงษ์ เทียมเพ็ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ นำทีมสื่อมวลชนเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ดินแดน 3 วัฒนธรรม (ล้านนา ล้านช้าง ไทยกลาง) ภายใต้โครงการสื่อสัญจร ตะลอนทัวร์ ซึ่งมีสื่อมวลชนทั้งจากส่วนกลางและท้องถิ่น เข้าร่วม 15 คน เที่ยวชมเส้นทางท่องเที่ยว 4 อำเภอ ได้แก่ อ.ฟากท่า, น้ำปาด, ลับแล, ตรอน และ อ.พิชัย ซึ่งมีการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่น และฟังเรื่องเล่าจากนักเล่าเรื่องของแต่ละชุมชน
ร่วมตักบาตรหาบจังหัน ประเพณีที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษของชุมชนลาวเวียง ต.หาดสองแคว อ.ตรอน  ชมสินค้าพื้นบ้าน ชิมอาหารพื้นถิ่น  โฮมสเตย์ที่แสนอบอุ่น, นมัสการมหัศจรรย์พระอกแตก และชมสะพานเลาะริมน้ำวัดใหม่โพธิ์เย็น ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน, สักการะอนุสาวรีย์ท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก ชมเรือนท่านพ่อพระยาพิชัยฯ การแสดงศิลปะการต่อสู้ด้วยดาบไทย ตำรับพระยาพิชัยดาบหัก ชมผลิตภัณฑ์ชุมชน ชิมอาหารพื้นถิ่น ณ บ้านเกิดท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก อ.พิชัย
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ มีหมู่บ้านในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 9 อำเภอ 24 ตำบล 28 หมู่บ้าน ใช้งบประมาณ 59,646,170 บาท ดำเนินการพัฒนาบุคลากร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น และส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว ซึ่งโครงการสื่อสัญจร ตะลอนทัวร์ จะสร้างการรับรู้และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้ง 28 หมู่บ้าน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชนต่อไปนำรัก สมบัติ  ภาพ/ข่าว

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.