อุตรดิตถ์จัดเต็ม “OTOP นวัตวิถี ย้อนอดีต 3 วัฒนธรรม ดินแดนเมืองท่าเหนือ” ยกขบวน 28 ชุมชน OTOP นวัตวิถี ถ่ายทอดวัฒนธรรมพร้อมออกร้านแสดงสินค้า


วันนี้ (9 ต.ค.2561) ที่ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช จ.อุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงาน “OTOP นวัตวิถี ย้อนอดีต 3 วัฒนธรรม ดินแดนเมืองท่าเหนือ” โครงการของรัฐบาลที่มีนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม มุ่งเน้นการสร้างรายได้ ความเจริญ และความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจ ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบดำเนินโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ ของประชาชนในตำบลมาแปลงเป็นรายได้ จัดเป็นชุมชนท่องเที่ยว เป็นเจ้าบ้านที่ดี ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชน เพื่อดึงดูดนักเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน
อุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ มีความโดดเด่น เป็นดินแดน 3 วัฒนธรรมคือ ล้านนา ล้านช้าง และไทยกลาง สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมและใช้จ่ายในหมู่บ้าน ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โดยกระบวนการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งล้วนเป็นชุมชนที่มีศักยภาพ มีความโดดเด่นแตกต่างกันรวม 28 ชุมชน การจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการนำเสนอศักยภาพที่ได้รับการพัฒนาตามกระบวนการขับเคลื่อน จัดแสดงผลงานในการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีและการแสดงถึงภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รับรู้ต่อสาธารณชน
ภายในงานจะได้พบกับการออกร้านของผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ในหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชน OTOP ในจังหวัดอุตรดิตถ์ และเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เครือข่ายกิจกรรมภาคีของจังหวัดอุตรดิตถ์ มากกว่า 100 คูหา บนพื้นที่ 2,500 ตารางเมตร ในโดมติดแอร์ ระหว่างวันที่ 16-22 ต.ค.2561 ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. ณ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก
*****นำรัก  สมบัติ  ภาพ/ข่าว

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.