อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ บันทึกข้อตกลง MOU เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


    ผู้สื่อข่าว 13 สยามไทย รายงานว่า ที่หน้าว่าการอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ นายสมรักษ์ ยกน้อยวงศ์ นายอำเภอลาดยาว พร้อมด้วยข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ร่วมลงนามตามข้อบันทึก MOU กับกำนัน ทุกตำบลในเขตอำเภอ.ลาดยาวและผู้ใหญ่บ้าน ต่างน้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 ซึ่งพระองค์ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวทางพระราชดำริต่างๆ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ด้านการแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนอยู่ดีมีสุขเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาที่ผ่านมาทำให้นายสมรักษ์ ยกน้อยวงศ์ ได้จัดให้กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นำขยะรีไซเคิลในครัวเรือนมาทำการคัดแยกและจะนำไปทอดผ้า เพื่อให้กับผู้ยากไร้ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้านและอสม.ในท้องที่เพื่อทำการพัฒนาและปรับปรุงความสะอาดให้กับท้องที่ของตนเองด้วยหลัก3 ห ซึ่งได้แก่ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นอำเภอตัวอย่างต่อไป/////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 /////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.