สถานีรถไฟนครราชสีมา ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ เปิดตัว “ ศูนย์ราชการสะดวก ” สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนพร้อมละลายทัศนคติที่ไม่ดีกับรถไฟไทยที่สถานีรถไฟนครราชสีมา เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 ตุลาคม ดร.ศิริพงษ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) พร้อมนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมทำพิธีเปิดศูนย์ราชการสะดวก ( Government Easy Contact Center ) หรือ GECC เพื่อยกระดับทั้งการให้บริการ คำแนะนำ อำนวยความสะดวกให้มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐได้อย่าง “ สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย ” โดยมีนายสุทธิพงษ์ เตะภูสิทธิพงศ์ รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดนครราชสีมา นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนคร (ทน.) นครราชสีมา นายอำนวย ฉิมแพ นายสถานีนครราชสีมา หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด รฟท. และผู้แทนภาคประชาชนร่วมแสดงความยินดี


ดร.ศิริพงษ์ ฯ รอง ผู้ว่า รฟท. เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงของสถานีรถไฟนครราชสีมา ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 120 ปี ทั้งการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์บริเวณรอบๆตัวอาคารสถานีจนเป็นสถานที่มีจำนวนเช็ดอินในลำดับต้นๆของจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งการปรับปรุงส่วนอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อสร้างมาตรฐานการบริการที่ดีและโดดเด่นจำนวน 2 บริการ คือ 1.ด้านนวัตกรรม ทำเก้าอี้ม้านั่งจากไม้หมอนเก่า โดยนำไม้หมอนที่เลิกใช้หมดค่าหมดราคามาดัดแปลงให้เป็นเก้าอี้ เพื่อออกให้บริการผู้โดยสารและ 2.ด้านการให้บริการ คือ บริการ “ เธอจ๋า... รถมาแล้ว ” เป็นบริการแจ้งเตือนผู้โดยสารผ่านทางแอปพลิเคชั่นไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวก ลดการรอคอย ผู้มาใช้บริการสามารถบริหาร จัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนผ่านรับรองการประเมินผลตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2561 และได้เข้ารับโล่รางวัลและตราสัญลักษณ์ศูนย์ราชการสะดวกจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมา และเป็น 1 ใน 11 ศูนย์ราชการ ได้รับเกียรติในการจัดนิทรรศการ เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรและปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ดีกับรถไฟไทย
อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพนครราชสีมา

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.