ราชบุรี//จังหวัดราชบุรีร่วมประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมปลูก


ต้นไม้และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันนี้14 ต.ค. 61ที่บริเวณเรือนจำกลางราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาและปลูกต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
โดยร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกต้นไม้กว่า 800 ต้น ประกอบด้วยต้นรวงผึ้ง ต้นกัลปฟฤกษ์ และฉีดหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางราชบุรีสุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.