กรุงเทพมหานคร –นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเกษตรแขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร


วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเกษตรแขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยมีนายปรีชา เหมกรณ์ สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรมอื่นๆ) และนายเดชา นุตาลัย  สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช) เป็นผู้ให้ข้อมูลและพาชมสถานที่* นายปรีชา เหมกรณ์ กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้การเกษตร ตั้งอยู่ที่ 55 หมู่ 9 แขวงคลองสิบสอง  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ตนเองได้ทำการเกษตรระบบไร่นาสวนผสมเกษตรทฤษฎีใหม่ ทำให้ตนเองมีรายได้รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายสามเดือน รายปี การทำการเกษตรหากวางระบบน้ำให้ดีจะทำให้มีน้ำไว้ใช้ในการเกษตรกรแบบพอเพียง ตนเองได้วางระบบน้ำตั้งแต่เริ่มทำการเกษตรจนถึงปัจจุบันตนเองมีน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี ในสวนมีไม้ผล 

เช่น มะม่วง ทุเรียน มะนาว มะพร้าวน้ำหอม มะรุม แก้วมังกร 


และแปลงนาจำนวน 50 ไร่ นอกจากนี้ยังได้เลี้ยงปลาสวาย ปลาหมอ ปลาไหล ปลาทับทิม ปลานิล ปลาสลิด กบ ไก่ไข่
และยังมีแปลงขยายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม

ชึ่งตนเองยึดหลักคำปฏิญาณของเกษตรกรที่ว่า  “ไม่นอนตื่นสาย  ไม่อายทำเกษตร  ไม่หาเหตุอ้างปัญหา วาสนาอยู่ที่ความขยันและอดออม” และปัจจุบันได้พัฒนาต่อยอดเรียนรู้ทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นไว้บริโภคในครัวเรือน และเหลือก็จะขาย ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

** นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ กล่าวว่าเกษตรกรปัจจุบันคงต้องย้อนกลับมาทำเกษตรในรูปแบบผสมผสานทฤษฎีใหม่ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้หรือรายรับ ทั้งรายวัน เดือน ปี จะทำให้มีเงินมาใช้จ่ายอย่างพอเพียง และมีเงินเหลือเก็บเพื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉินต่อไป

*** ข้อมูลภาพข่าว:สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ/นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.