นครนายก สื่อมวลชนร่วมกับสายบุญอินเตอร์เลี้ยงอาหารและแจกรางวัลนักเรียน


สื่อมวลชนนครนายกร่วมกับทีมงานสายบุญอินเตอร์จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและแจกรางวัลมากมายให้เด็กนักเรียน ที่โรงเรียนบ้านคลอง 30 หมู่ที่ 6 ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
สื่อมวลชนจังหวัดนครนายกร่วมกับทีมงานสายบุญอินเตอร์ จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์การศึกษาและเครื่องกีฬาพร้อมทั้งจับรางวัลแจกรถจักรยานจำนวน 10 คัน โดยมี นายนพพร ชูทรัพย์ ผู้สื่อข่าว ช่อง 7 สี ตัวแทนสื่อมวลชนจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้
ด้วยสื่อมวลชนจังหวัดนครนายกร่วมกับทีมงานสายบุญอินเตอร์และองค์กรการกุศลได้ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมเลียงอาหารกลางวันและแจกสิ่งของอุปกรณ์การเรียนต่างๆ เนื่องจากโรงเรียนบ้านคลอง 30 ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกเป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่ห่างไกลความเจริญมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 67 คน คุณครูทั้งหมดมี 5 คน ที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องกีฬา จึงได้มีผู้ใหญ่ใจบุญและองค์กรการกุศลต่างๆได้สมทบทุนและมอบปัจจัยมาช่วยในการกุศลในครั้งนี้จนสำเร็จได้ด้วยดีสมบัติ เนินใหม่   นครนายก

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.