ประกาศเจตจำนง ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

วันนี้ 1 ต.ค. 61 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลกลางเวียงโดยการนำของนายมนัส หวั่นท๊อก นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ร่วมประกาศเจตจำนง ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เเละรับฟังการชี้เเจงข้อราชการของท่านนายก เพื่อให้องค์กรเป็นหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เเละให้ยึดถือปฏิบัติก่อเกิดความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ ณ บริเวณหน้าเสาธงเทศบาลตำบลกลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน


ข้อมูลภาพข่าว เทศบาลตำบลกลางเวียง  อำเภอเวียงสา จ.น่าน / นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล  รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.