ฉะเชิงเทรา-สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกร จัดทำแผนธุรกิจสู่เกษตรอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่( 9 ต.ค.61)กลุ่มพัฒนาการเกษตร ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนองค์กรกับสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เข้าพบเพื่อหารือกับสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดการเขียนแผนธุรกิจ ยื่นต่อธนาคารSME BANK เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในกลุ่ม* กลุ่มพัฒนาการเกษตร เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังและได้แปรรูปเป็นมันเส้นหั่นสะอาด ซึ่งในช่วงปี 2559 สภาเกษตรกรได้ขอสนับสนุนเครื่องหั่นมันเส้นสะอาดจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดได้สนับสนุนเครื่องดังกล่าว ต่อมากิจการของกลุ่มสามารถต่อยอดได้ดี ขณะนี้ทางกลุ่มจึงต้องการเงินทุนเพื่อทำลานตากมันเส้นสะอาด เครื่องอบมันเส้นสะอาด เข้าสู่่เกษตร 4.0 อย่างเต็มตัว ส่วนด้านการตลาดทางสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราได้ทำ MOU เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรผลิตมันเส้นสะอาดจำหน่ายแก่สหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา** ข้อมูลภาพข่าว:สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา / นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.