ราชบุรี ข่าว - รวมกลุ่มเลี้ยงกุ้งฝอยเสริมรายได้ หลังราคากุ้งขาวผันผวน
เกษตรกรบ้านดอนเข้ารีต  อ.บางแพ จ.ราชบุรี รวมตัวลากกุ้งฝอยส่งขายตลาดเสริมรายได้กลุ่ม หลังประสบปัญหาราคากุ้งขาวผันผวน
               
วันที่ 10 ต.ค. 61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า.. นางดวงสมร พฤฑฒิกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี เปิดเผยหลังจากได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยชุมชนดอนใหญ่  บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านดอนเข้ารีต  อ.บางแพ หลังจากสถานการณ์ราคากุ้งขาวผันผวน ส่งผลให้เกษตรกรประสบปัญหาต่าง ๆมากมาย โดยราคากุ้งฝอยขณะนี้มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี ประกอบกับกุ้งฝอยเลี้ยงง่ายใช้เวลาไม่นาน  เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งบ้านบ้านดอนเข้ารีต ต.ดอนใหญ่ อ.บางแพ ได้รวมกลุ่มสมาชิกในชุมชน 25 ราย จัดตั้งเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งฝอยหมู่ที่ 8  ได้เสนอโครงการการเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อพื้นที่ 3 ไร่ เป็นของอดีตผู้ใหญ่บ้าน ผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย และขอรับการสนับสนุนพันธุ์กุ้งฝอย โดยมีสมาชิกในกลุ่มหมุนเวียนกันมาใช้แรงงานให้อาหาร และดูแลกุ้งฝอย มีเจ้าหน้าที่เกษตรเป็นที่ปรึกษา 

ทั้งนี้กลุ่มเกษตรกรได้เริ่มเลี้ยงกุ้งฝอยมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม โดยจะมีสมาชิกผลัดเปลี่ยนเวรกันมาให้อาหารกุ้งทุกวัน ซึ่งจะใช้บ่อกุ้งเป็นของอดีตผู้ใหญ่บ้านที่ใจดีให้ชาวบ้านนำกุ้งฝอยมาเลี้ยง เมื่อกุ้งโตได้ขนาดก็จะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงบ่อและจะมาลากกุ้งขึ้นจากบ่อเอง มีการใช้รถยนต์กระบะใส่ถังน้ำใบใหญ่เมื่อได้กุ้งฝอยมาก็จะนำไปชั่งน้ำหนัก แล้วเทใส่ถังที่มีออกซิเจนทำให้กุ้งไม่ตาย ซึ่งนับว่าอยู่ในช่วงราคาดี ประมาณ 70 บาท /กก.
               
อย่างไรก็ดีสมาชิกในกลุ่มตกลงกันว่าหลังจากจับกุ้งขายจะนำเงินที่ได้แบ่งเป็น 3 ส่วน  ได้แก่ แบ่งจ่ายคืนเป็นค่าแรง  1 ส่วน เก็บไว้เป็นกองทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิก 1 ส่วน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเลี้ยงกุ้งในรอบต่อไป 1 ส่วน  ในอนาคตสมาชิกกลุ่มตกลงกันว่าจะต่อยอดโครงการของกลุ่มในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกุ้งฝอยแปรรูป เช่น กุ้งจ่อม และกะปิ  ซึ่งคนในชุมชนมีภูมิปัญญาในทำกะปิจากกุ้งฝอยที่มีความชำนาญอยู่แล้ว นับเป็นอีกมิติหนึ่งของการทำการเกษตรแบบชุมชนคิด ชุมชนทำ ภาครัฐสนับสนุน นำกุ้งฝอยไปแปรรูปสร้างเมนูอาหารหลากหลาย ถือเป็นการสร้างรายได้ดีให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง
                   
////////////////////////////////////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.