กรุงเทพมหานคร –นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรต้นแบบ แสนตอ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ชุมชนแสนตอ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมข้อมูลในการส่งเสริมเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเยี่ยมเครือข่ายสภาเกษตรกร กทม.ชุมชนแสนตอ  โดยมีนายจรัญ อ่วมสอาด  เครือข่ายสภาเกษตรกรแขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน เป็นผู้ให้ข้อมูลและพาชมสถานที่


*  ชุมชนแสนตอ  มาจากชื่อคลองส่งน้ำธรรมชาติ  ซึ่งมีชื่อเดิมว่าคลองสันตอ ต่อมาชาวบ้านเรียกเพี้ยนว่าแสนตอ  ซึ่งก็สอดคล้องกับสภาพคลองในอดีตซึ่งมีต่อไม้อยู่เป็นจำนวนมาก  ด้วยความที่มีชีวิตผูกพันกับคลอง ทำให้ชาวบ้านตระหนักและช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม พร้อมร่วมมือกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าชายเลน ต่อมาฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตบางขุนเทียนได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เมื่อปี 2544 เป็นต้นมา กระทั่งปี 2551 ความร่วมมือของทุกคนในชุมชนก็ส่งผลให้ชุมชนแสนต่อได้รับรางวัลชนะเลิศชุมชนน่าอยู่ด้านสิ่งแวดล้อมสีเขียว

** สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครและสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้เทคนิคการเลี้ยงปลากะพงขาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และเข้าใจหลักการในการเลี้ยงปลากะพงขาวด้วยวิธีหลากหลาย เพื่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของเกษตรกรในชุมชน เป็นการพัฒนาการเกษตรควบคู่ไปกับเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่  ให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้และเกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ  เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกร ชึ่งกลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกรในพื้นที่เขตบางขุนเทียนและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวยังเปิดให้บริการโฮมสเตย์ ในราคาย่อมเยา สนใจติดต่อได้ที่เบอร์ 021025495 สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร 40/12 ม.8 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กทม.10530

*** ข้อมูลภาพข่าว:สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ/นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.