สุโขทัย ชมรมสันติสุขไทยอินเดีย มอบอาคารเอนกประสงค์ให้โรงเรียนบ้านดงคู่


  วันนี้ ชมรมสันติสุขไทย-อินเดีย นายศักดา สัจจะมิตร ประธานชมรมสันติสุขไทย-อินเดีย พร้อมด้วยนายนโรตัม ซิงห์ นารังค์ และสมาชิกชมรม ที่เป็นพี่น้องชาวไทยเชื้อสายอินเดีย หรือชาวไทยซิกข์ เดินทางมามอบ “อาคารพระศาสดานักเทพ 3” ซึ่งเป็นอาคารเอนกประสงค์ ให้กับโรงเรียนบ้านบ้านดงคู่ ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ยังขาดแคลนอาคารและอยู่ห่างไกล ในถิ่นทุรกันดาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหภูมพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายวิรัช  พัฒนพิเชียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นผู้รับมอบ
  สำหรับ“อาคารพระศาสดานักเทพ 3” นายนโรตัม ซิงห์ นารังค์ และครอบครัว รวมทั้งพี่น้องชาวไทยเชื้อสายอินเดีย หรือชาวไทยซิกข์ ได้อนุมัติโครงการสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8 เมตร ระเบียงทางเดิน 2 เมตร ความยาว 28 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 280 ตารางเมตร งบประมาณ 550,000 บาท ซึ่งโรงเรียนบ้านดงคู่จะได้ใช้ประโยชน์ในการจัดเป็นโรงอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนให้แข็งแรงเหมาะสมกับวัยของนักเรียนต่อไป พร้อมกันนี้ยังได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน และ อุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนอีกด้วย
  นายศักดา  สัจจะมิตร  กรรมการผู้ประสานงานชมรม  กล่าวว่า  วัตถุประสงค์ที่จะก่อสร้างอาคารเรียนมอบให้กับโรงเรียนตามจังหวัดต่างๆ ที่ยังขาดแคลนอาคารเรียน  เพื่อทำความดีตอบแทนสังคม และทดแทนคุณแผ่นดินโดยไม่เลือกเชื้อชาติศาสนา   เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช  เพื่อเติมเต็มด้านการศึกษาให้กับเด็กในถิ่นทุรกันดารได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มที่   เพื่อจะมีความรู้ความสามารถและเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพเป็นกำลังพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
นงลักษณ์ สุโขทัย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.