คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ หารือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งคืนอาคาร บีบีซี ที่จังหวัดนครสวรรค์


**************************
     พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะผู้บริหาร หารือ ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ส่งมอบคืนอาคารสิ่งปลูกสร้าง และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้หน่วยงานที่มีความประสงค์เข้าใช้ประโยชน์ ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

   ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธร รายงานว่า ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าประชุมร่วมกับ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนกรมธนารักษ์ ผู้แทนกรมที่ดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   หาข้อยุติกรณีการโอนทรัพย์สินและระบบสาธารณูปโภคของสถานีถ่ายทอดสัญญาณวิทยุ บีบีซี ที่ตั้งอยู่บนที่สาธารณประโยชน์  ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ เนื่องจากกรมประชาสัมพันธ์ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้างและส่วนควบ ในขณะเดียวกันกองทัพบก มีความประสงค์ขอใช้ประโยชน์พื้นที่ทั้งหมดพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดตั้งศูนย์โทรคมนาคม สนับสนุนระบบการสื่อสารด้านยุทธศาสตร์ และเป็นสถานที่เก็บรักษา ซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในกองทัพ
ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา ให้กรมประชาสัมพันธ์ ทำหนังสือส่งมอบอาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 18 รายการที่ตั้งอยู่บนที่สาธารณประโยชน์ ให้แก่กรมธนารักษ์ ส่วนการขอยกเลิกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้กรมประชาสัมพันธ์ ทำหนังสือขอยกเลิกไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
สำหรับกองทัพบก ที่มีความประสงค์ขอใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้าง ต่อจากกรมประชาสัมพันธ์ ให้ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน เนื่องจากอาคารเป็นลักษณะของสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ตั้งอยู่บนที่สาธารณะ อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงเป็นที่ดินที่ราชพัสดุ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาตามขั้นตอนกฎหมาย
////อัมพณ จับศรทิพย์ ผู้สื่อข่าวพิเศษ รายงาน 0619525644/////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.