กรุงเทพมหานคร –หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครมอบนโยบายพร้อมรับฟังข้อมูลจากเจ้าหน้าที่


วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ เป็นประธานประชุมพนักงานสำนักงานฯ เพื่อมอบนโยบายและรับฟังข้อเสนอจากพนักงาน

 *  นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ได้มอบนโยบายให้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ โดยมุ่งเน้นพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร และข้อมูลภาคการเกษตร /กลุ่มเกษตรกร และเครือข่ายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีการรวบรวมและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานขององค์กรและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรกรุงเทพฯต่อไป

** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.