ชลบุรี - ทหารพัฒนา กรมก่อสร้างและพัฒนาฐานทัพเรือสัตหีบ ทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บังคับการฯ ท่านใหม่**เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 ต.ค.61 ที่กองบังคับการ กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาวาเอก อาทร ชะระภิญโญ ผู้บังคับการกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้กระทำพิธีอำลาหน่วย พร้อมส่งมอบหน้าที่สายการบังคับบัญชา และมอบธงสัญลักษณ์ประจำหน่วย ให้กับ นาวาเอก วิรัตน์ ก้อนทอง ประจำกองเรือยุทธการ ขึ้นดำรงตำแหน่งแทน ก่อนเดินทางไปรับตำแหน่ง ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 โดยมีคณะนายทหาร ข้าราชการในสังกัด กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเริือสัตหีบ เข้าร่วมในพิธี

**นาวาเอก อาทร ชะระภิญโญ ได้กล่าวขอบคุณข้าราชการ พลทหาร ที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนภารกิจที่ผ่านมาที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พร้อมทั้งได้ฝากให้กำลังพลทุกนาย จงให้ความร่วมมือกับผู้บังคับการท่านใหม่ ในการปฏิบัติภารกิจให้การสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก รวมถึงให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาฐานทัพเรือสัตหีบ และฐานส่งกำลังบำรุงตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนา และบรรเทาสาธารณภัยให้กับประเทศ

**ด้าน นาวาเอก วิรัตน์ ก้อนทอง ผู้บังคับการกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ ท่านใหม่กล่าวว่า ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานเพื่อกองทัพเรือ และจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตบนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรม จึงขอให้ข้าราชการ ทหาร ในสังกัดทุกคนให้ความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มความสามารถ เพื่อผลสำเร็จในภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่อไป
ภาพข่าว : สมนึก เชื้อสนุก อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 082-531-3717

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.