จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีถวายผ้าป่า ณ วัดดงแม่นางเมือง ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

 

       เวลา13.00น. ณ ศาลาประชาคม อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีถวายผ้าป่า ณ วัดดงแม่นางเมือง ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีพ.อ.เสกศิลป์ แสงศร หน.บก.กองงานส่วนพระองค์ 904 และคณะ ได้มาสำรวจพื้นที่และร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
  ทั้งนี้ได้นำเสนอร่างกำหนดการ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีถวายผ้าป่า ณ วัดดงแม่นางเมือง ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยกำหนดการเสด็จพระราชดำเนิน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. เสด็จฯถึงวัดดงแม่นางเมือง ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ ได้เฝ้ารับเสด็จฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน


/////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 ////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.