ชลบุรี - กองทัพเรือเปิดอบรมอาชีพทหารกองประจำการ สร้างทักษะ ความรู้ ความชำนาญ สร้างอาชีพ หลังปลดประจำการ


**เมื่อวันที่ 12 ต.ค.61 ที่สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือเอก สมนึก เปรมปราโมทย์ ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพทหารกองประจำการ รุ่นที่ 1/62 โดยมี ผู้แทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้แทน ผอ.สถานบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ผู้แทน ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ผู้แทนกองทัพเรือ และทหารกองประจำการที่เข้ารับการฝึกอาชีพฯ เข้าร่วมในพิธี

**พลเรือเอก สมนึก เปรมปราโมทย์ กล่าวว่า การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการในแต่ละครั้งนั้น กองทัพเรือ ได้รับความร่วมมือและการอนุเคราะห์ด้วยดีจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกองทัพเรือ ซึ่งเป็นการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพสาขาต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกนำไปประกอบอาชีพเมื่อปลดประจำการไปแล้ว โดยแบ่งการอบรมฯ ออกเป็นจำนวน 4 รุ่น  สำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 รับสมัครทหารกองประจำการจากหน่วยงานต่างๆ ของกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบเข้ารับการฝึก ซึ่งประกอบด้วย ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร และการทำม้านั่งไม้เทียม
ภาพข่าว : สมนึก เชื้อสนุก 082-531-3717

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.