เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการจิตอาสาเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


   
  เวลา 09.30 นาฬิกา นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิด โครงการจิตอาสาเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาในการจัดโครงการฯ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ข้าราชการ ภาคเอกชน ประชาชน และผู้สูงอายุในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ จึงร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ผ้าห่มกันหนาวจากนิคมสร้างตนเองตากฟ้า จำนวน 40 ผืน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 40 ผืน รวม 80 ผืน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และผ้าห่มกันหนาวให้ผู้สูงอายุในครอบครัวยากจน จำนวน 80 คน และกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลปัจจุบัน ณ บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลทับกฤช////อัมพณ  จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 ////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.