กรุงเทพมหานคร –สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครเดินหน้าเข้าหารือขับเคลื่อนการดำเนินงานตลาดนำการผลิตวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าพบนายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อรับฟังนโยบายตลาดนำการผลิต พร้อมแนวทางการขับเคลื่อนนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง ซึ่งผู้ช่วยเลขาฯ ได้ระบุถึงโอกาสของเกษตรกรกรุงเทพฯ ที่จะผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภคที่เน้นเพื่อสุขภาพ จึงขอให้สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ พิจารณาแนวทางดำเนินการ จากนั้นเปิดโอกาสให้หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และทีมเจ้าหน้าที่ที่จะขับเคลื่อนนโยบาย ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนในครั้งนี้ด้วย
* ด้านนางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนพร้อมรับแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย นำเข้าที่ประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ให้สมาชิกร่วมพิจารณา แนวทางดังกล่าว และข้อเสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายต่อไป** ข้อมูล/ภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร/สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.