นราธิวาส จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าว/กรียา/นราธิวาส

 วันที่14ต.ค.61ที่บริเวณตลาดน้ำยะกัง 1 ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 นราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนรารธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอำเภอ นายกเทศมนตรีและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรม

 จังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันนี้เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแดสงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสดังกล่าว โดยกำหนดให้มีกิจกรรมดังนี้
 1.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำกำจัดผักตบชวา 2.กิจกรรมรวมพลังจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณ “ตลาดน้ำยะกัง 1” ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจไว้ โดยเฉพาะตลาดน้ำยะกัง 1 ที่แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของคนในพื้นที่และต่างถิ่นที่กำลังได้รับความนิยม เป็นแหล่งค้าขายขนมโบราณและอาหารนานาชนิดที่ชุมชนยะกัง 1 ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งค้าขายสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนวัตวิถี.


                                                           /////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.