กองทัพเรือนำสิงห์อาสา อบรมหลักสูตรทักษะกู้ภัยทางน้ำหลักสูตรโหดค่ายทหาร**ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านฉาง พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ปภ.จ.ระยอง นายจิระศักดิ์ ตะปะโจทย์นายอำเภอบ้านฉาง นายไพโรจน์ เรืองธุระกิจนายกเมืองบ้านฉาง พร้อมด้วยเหล่าสิงห์อาสากู้ภัยทางน้ำ จำนวน 30 คน รับฟังโอวาทเปิดการอบรมโครงการกู้ภัยทางน้ำทางทะเล และการดำน้ำกู้ภัย
**ทั้งนี้พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยมกล่าวว่ากองทัพเรือเห็นว่าพื้นที่แถบภาคตะวันออกโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมากอาจมีความเสียงในการเกิดเหตุทางทะเลได้ จึงเล็งเห็นความสำคัญของอาสาสมัครที่มีความสามารถพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลได้ทันท่วงที โดยเฉพาะกองทัพเรือนำบทเรียนจากการช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดถ้ำหลวง-
ขุนน้ำนางนอนมาประยุกต์ใช้ในเรืองของบุคลากร เครื่องมือกู้ภัยที่จะสามารถแก้ปัญหานำบทเรียนมาถ่ายทอดผู้เข้าอบรมโดยมีครูฝึกจากศูนย์สงครามพิเศษทางเรือ นสร. หรือมนุษย์กบ ผู้ผ่านประสบการณ์ครั้งนั้น รวมทั้งนักประดาน้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ ทร. และครูฝึกจากหน่วยขึ้นตรงทร.มาถ่ายทอดให้ผู้ฝึกอบรมอีกด้วย
**นอกจากนี้สำหรับการฝึก ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ สัตหีบ อย่างเข้มข้นในระยะเวลาตั้งแต่วันที่12-14ต.ค.นี้เมื่อสำเร็จการฝึกผู้ที่ผ่านอบรมอบรมจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด

ภาพข่าว : สมนึก เชื้อสนุก 082-531-3717

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.