ราชบุรี ข่าว - พ่อเมืองโอ่ง เปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจ โรงเจบ้วนฮกตั้วบ้านโป่ง


     
 วันที่ 8 ต.ค.61  ที่บริเวณโรงเจบ้วนฮกตั้ว  อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  พร้อมนายประยงค์  จันทเต็ง นายอำเภอบ้านโป่ง  และนายสุทิน  โฆษพงศา นายกเทศบาลเมืองบ้านโป่ง นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ อดีตที่ปรึกรัฐมนตรีว่าการแรงงานฯ  นายสิงห์ กาญจนศรี ประธานโรงเจบ้วนฮกตั้ว พร้อมคณะกรรมการโรงเจฯ และพ่อค้าประชาชน  ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลกินเจ ประจำปี 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
       
 ทั้งนี้นายชยาวุธ ผวจ.ราชบุรี กล่าวว่า...  โรงเจบ้วนฮกตั้ว เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านโป่ง ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยเฉพาะช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมายาวนาน กว่า 60 ปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน ส่งเสริมให้ประชาชนทำจิตใจและร่างกายให้บริสุทธิ์  ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม ละเว้นการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ สวดมนต์ภาวนาเพื่อความสุขความเจริญแก่ตนเองและครอบครัว
     
 ด้านนายสิงห์  กาญจนศรี ประธานโรงเจฯ  กล่าวเสริมว่า สำหรับโรงเจบ้วนฮกตั้ว เป็นโรงเจที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดราชบุรี ก่อตั้งโดยชาวจีนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง เมื่อปี พ.ศ. 2470  เพื่อสำหรับเป็นจุดศูนย์รวมและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจีน และใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมและพิธีกรรมต่างๆ ตลอดทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมของคนจีน  ซึ่งภายในโรงเจ จะมีเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวจีนประดิษฐานอยู่ และเมื่อถึงเทศกาลถือศีลกินเจ ทางคณะกรรมการโรงเจฯ ได้ร่วมกันจัดงานต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  สำหรับเทศกาลกินเจ ปีนี้ เริ่มวันที่ 8 – 18 ตุลาคม  ซึ่งจะมีพิธีกรรมสำคัญต่างๆ เช่น การสักการะบูชา "องค์กิ๋วอ่วงฮุดโจ้ว” การถือศิลกินเจ โดยแต่งชุดขาวตลอด 11 วัน และขบวนอัญเชิญ "องค์กิ๋วอ่วงฮุดโจ้ว” ออกโปรดชาวตลาดบ้านโป่ง เป็นต้น///////////////////////

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.