รพ.น่าน เหมารอบ“๒,๒๑๕ เชื่อ บ้า กล้า ก้าว” อีกครั้ง...เพื่อสร้างแรงบันดาลใจดีๆ ให้น้องๆ ชาวน่าน


     นพ.วสันต์ แก้ววี รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการแพทย์ รพ.น่าน, ทพญ.สุรีรัตน์  สูงสว่าง นำคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จัดกิจรรม ดูหนัง “๒,๒๑๕ เชื่อ บ้า กล้า ก้าว” วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561สาขา เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี น่าน จำนวน 200 ที่นั่ง ผู้ชม นักเรียนในพื้นที่ จ.น่าน
๑. รร.ไทยรัฐวิทยา ๔๕ อ.เวียงสา จำนวน 48 คน
๒. รร.บ้านส้านนาหนองใหม่ อ.เวียงสา จำนวน 42คน 
๓. รร.บ้านฮากฮาน อ.เวียงสา จำนวน 46 คน
๔. รร.จตุราษฎร์ศึกษา อ.ปัว  จำนวน 40 คน
      รวมนักเรียน 176 คน / อาจารย์ประจำโรงเรียน ผู้ปกครองและทีมงาน รวม 200 คน

ข้อมูลภาพ โรงพยาบาลน่าน / นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.