ชาวอำเภอชุมแสง” ประกาศสงคราม กวาดล้างยุงลาย ขจัดภัยไข้เลือดออก


   นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนาชการทุกหน่วยงาน นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น อสม. ประชาชนชาวชุมแสง เข้าร่วมในพิธี “ประกาศสงคราม กวาดล้างยุงลาย ขจัดภัยไข้เลือดออก นายอำเภอชุมแสง กล่าวว่า สืบเนื่องมาจาก อำเภอชุมแสง มีสถานการณ์โรคไข้เลือดออกอย่างรุนแรง และมีแนวโน้มผู้ป่วยมากขึ้น ประกอบกับยังมีผู้เสียชีวิตถึง 2 ราย จากการค้นพบผู้ป่วยทั้งหมด 181 ราย เป็นลำดับที่สี่ของจังหวัดนครสวรรค์
   ทางอำเภอชุมแสง ทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นความสำคัญในการวางแผนแก้ไขปัญหา ไข้เลือดออก โดยวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานการรณรงค์”ประกาศสงคราม กวาดล้างยุงลาย ขจัดภัยไข้เลือดออก” ซึ่งการรณรงค์ในวันนี้เป็นการประกาศศักดาให้รู้ว่าชาวอำเภอชุมแสงได้ร่วมมือกันทุกภาคส่วนพร้อมใจที่จะกวาดล้างยุงลายให้หมดสิ้นไปจากอำเภอชุมแสง จึงมีมติให้ มีการจัดกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ป้องกันกวาดล้างโรคใครเลือดออก ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2561 โดยจะดำเนินการรณรงค์ควบคุมโรค ป้องกันการแพร่ระบาด ในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน ชุมชน ของอำเภอชุมแสง เพื่อให้สถานการณ์ไข้เลือดออกเบาบางลง
///อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 ///

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.