ลงพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ เพื่อตรวจสอบและขอข้อชี้แจงเรื่องโครงการถนนลาดยาง “พาราเคพซีล

   
ผู้สื่อข่าว 13 สยามไทย ลงพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ เพื่อตรวจสอบและขอข้อชี้แจงเรื่องโครงการถนนลาดยาง
“พาราเคพซีล”ทางไปคลองไทร หมู่ที่ 19 บ้านน้อย - หมู่ที่ 11 บ้านคลองไทร ตามที่สื่อโซเชียลได้ลงในกลุ่มต่าง ๆ
  ถนนสายดังกล่าวเป็นถนนที่มีส่วนผสมของยางพาราเป็นส่วนประกอบ  ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ เพื่อช่วยเหลือราคายางพาราตกต่ำที่มีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา แต่ อบต.แม่เล่ย์ก็ได้ดำเนินการตรวจสอบน้ำยางพาราจาก  การยางแห่งประเทศไทย  และมีผลทดสอบผลิตภัณฑ์แอสฟาสต์ จากสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบกรมทางหลวง ตามเอกสาร 1,2 และ3 ตามลำดับ  ซึ่งอบต.มีคู่สัญญาคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองมั่นคงก่อสร้าง 2006  สาเหตุที่ถนนชำรุดเสียหายส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณท่อระบายน้ำเมื่อฝนตกและมีปริมาณน้ำโดยรวมค่อนข้างมากทำให้กัดเซาะบริเวณปากท่อระบายน้ำ(ตามภาพถ่าย) ได้  สำหรับจุดอื่น ๆ ที่ทรุดตัวส่วนใหญ่เป็นบริเวณข้างทาง  ขอเรียนชี้แจงว่า บางช่วงถนนมีความกว้างไม่เพียงพอ อบต.จึงต้องขยายถนนให้ได้ขนาดตามที่ อบต.กำหนดในแบบแปลน ทั้งนี้ ได้ใช้แบบแปลนของกรมทางกรมทางหลาวงชนบท ตามแบบดังกล่าวเป็นถนน
เคฟซีลธรรมดามิได้กำหนดความหนาของขั้นยางที่ลาดบนพื้นถนนที่ได้ทำการซ่อมสร้าง ซึ่งแตกต่างจากถนนแอสฟัลท์ที่ต้องกำหนดความหนาของชั้นยาง จึงทำให้เกิดการยุบตัวได้ง่ายหากเกิดน้ำไหลหลากบริเวณไหล่ทาง
ทั้งนี้ อบต.ได้ทราบปัญหาดังกล่าวและได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง (หจก.รุ่งเรืองมั่นคงก่อสร้าง) เข้ามาดำเนินการซ่อมแซมแล้วซึ่งยังอยู่ในระหว่างประกันสัญญา และ สำหรับบริเวณท่อระบายน้ำนั้น  อบต.แม่เล่ย์จะเข้าไปปรับแก้ไขโดยทำดาดคอนกรีตบริเวณหน้าท่อระบายน้ำ  ท้ายสุดทาง อบต.แม่เลย์ กล่าวขอบคุณทุกท่านที่ให้คำชี้แนะ พวกเรา อบต.แม่เล่ย์ขอขอบคุณครับ


////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644///

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.