กรุงเทพมหานคร –สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครเสริมทัพบุคลากรพร้อมขับเคลื่อนงาน
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ และนายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เข้ารายงานตัวกับนายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
* ทั้งนี้พนักงานได้เข้าร่วมรับบนโยบายในการขับเคลื่อนงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 โดยประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ได้ให้แนวทางในการปฏิบัติงานโดย การทำงานได้เน้นให้ยึดหลักระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ให้มีความรักสามัคคีในองค์กร และขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เพิ่มขึ้น

** ข้อมูลภาพข่าว : นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.