นครสวรรค์เจ๋งจริงคว้ารางวัลดีเด่นระดับเขตทุกรายการ


นายบุญมี แท่นงาม เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายให้  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก ดำเนินการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2561 รวม 4 ประเภท ปรากฏว่า นครสวรรค์คว้ารางวัลที่ 1 ทุกประเภท ดังนี้ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรฟากคลอง ต.หนองกรด อ.เมืองฯ กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.หนองบัว ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ได้แก่ นายดำเนิน เผ่าคนชม ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.หนองบัว สมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ได้แก่ ดช.ธุวานนท์ โอภาษี สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.หนองบัว

นายสามารถ ณ ระนอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กล่าวว่า ต่อจากนี้ไปคณะกรรมการคัดเลือกผลงานดีเด่นระดับประเทศ ก็จะออกมาดำเนินการตัดสินต่อไป หากชนะระดับประเทศ ก็จะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2562 ถือว่าเป็นรางวัลชีวิตที่ภาคภูมิใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 //////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.