ทัพเรือไทย เตรียมพร้อมออกเรือเมื่อได้รับการสั่งการ นำเรือหลวงอ่างทองพร้อมกำลังพลช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อินโดนีเซีย**เมื่อวันที่ 6 ต.ค.61 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ สั่งเตรียมพร้อมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิเกาะสุลาเวสี อินโดนีเซีย โดยใช้เรือรบขนาดใหญ่นำกำลังพลและเครื่องมือเพื่อเข้าปฏิบัติการ HA/DR เต็มรูปแบบ ด้วยแนวทาง “FROM THE SEA” สามารถออกเรือเดินทางได้เมื่อรัฐบาล หรือหน่วยเหนือสั่งการ

**จากการเกิดแผ่นดินไหวซ้ำและเกิดธรณีสูบบนเกาะสุลาเวสี อินโดนีเซีย ทำให้ความสูญเสียหนักมากยิ่งขึ้น กองทัพเรือไทยจึงหันมาปรับการเตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ โดยนำการปฏิบัติการ “การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ” (Humanitarian Assistance and Disaster Relief : HADR) ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนฝั่งที่มีพื้นที่ติดทะเล ด้วยแนวทางที่เรียกว่า “FROM THE SEA” คือการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือจากเรือสู่ฝั่ง ซึ่งกองทัพเรือเคยปฏิบัติการจริงมาในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้ของไทย รวมทั้งได้มีการฝึกต่อเนื่องในระดับการฝึกกองทัพเรือมาเป็นเวลาหลายปี


**การเกิดภัยพิบัติบนเกาะสุลาเวสีประเทศอินโดนีเซียในช่วงเวลานี้นับเป็นขั้นการปฏิบัติหลังเกิดภัยพิบัติ ยังคงมีความต้องการเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือต่อผู้ประสบภัยพิบัติรวมทั้งการมีซากปรักหักพังของอาคารสิ่งก่อสร้างจำนวนมาก มีความจำเป็นต้องได้รับการจัดการเพื่อไม่ให้มีสิ่งกีดขวางต่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย จึงมีความต้องการเครื่องมือจักรกลหนักรวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุนการปฎิบัติการในขั้นการบูรณะฟื้นฟูต่อไปด้วย ทั้งนี้การเข้าปฎิบัติการของชุดแพทย์สนามเคลื่อนที่และหมวดทหารซ่อมสร้างต้องได้รับการคุ้มกันจากชุดจัดระเบียบและการระวังป้องกันหน่วย กรณีที่อาจเกิดเหตุจลาจล ปล้น ตลอดจนเพื่อให้การปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องมีการจัดเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าทำหน้าที่ในห้วงเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามปฏิบัติการในรูปแบบนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้ประสบภัย และกองทัพเรือก็จะปฏิบัติต่อเมื่อรัฐบาล และหน่วยเหนือสั่งการ

ภาพข่าว : สมนึก เชื้อสนุก อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 082-531-3717

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.