จิตอาสาออกเยี่ยมเยือนเป็นขวัญและกำลังใจแก่คนไข้ ติดเตียงติดบ้าน

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. โดยการนำของพระครูวิจิตรนันทศิลป์ เจ้าคณะตำบลส้าน เจ้าอาวาสวัดนาส้าน พร้อมด้วยคณะสงฆ์ สามเณร ตำบลส้าน หัวหน้า.รพ.สต ส้าน  จ.ส.อ.สิงห์ดง อะทะวงค์ มว.รส.ที่2ร้อย รส.ที่3ม.2 พัน15 มทบ.38 (อ.เวียงสาฯ) อสม.ผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้าน จิตอาสาออกเยี่ยมเยือนเป็นขวัญและกำลังใจแก่คนไข้ ติดเตียงติดบ้าน และผู้ดูแล.บ้านหมู่ที่ 1 ไผ่งาม บ้านพระเนตร หมู่ที่ 2 บ้านส้านหมู่ที่ 3 บ้านหมู่6 คือเวียง  หมู่7บ้านโปร่ง บ้านหมู่8ใหม่ บ้านหมู่10 หมู่ 4 บ้านสาลีก  หมู่ 9 บ้านทรายทอง. หมู่ 5 บ้านผาเวียง รวมทั้งสิ้น 41 ราย และมอบโต๊ะหมู่บูชาให้ รพสต.ทรายทอง  ครบทั้ง 10 หมู่บ้าน หลังจากที่ได้เยี่ยมคนไข้ทุกคนต่างมีความปิติยินดี รู้สึกซาบซึ้งที่ได้รับสิ่งของช่วยเหลือ

ขอบคุณภาพข่าว พระครูวิจิตรนันทศิลป์ เจ้าคณะตำบลส้าน เจ้าอาวาสวัดนาส้าน
 / นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.