ชลประทานสุโขทัย น้อมนำ ศาสตร์พระราชาแก้ไขน้ำท่วมสนามบินด้วยโคกหนองนาโมเดล


โครงการชลประทานสุโขทัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุโขทัย “ชลประทานสุโขทัยน้อมนำ"ศาสตร์พระราชา"จุดเริ่มต้นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมรอบสนามบินสุโขทัย ด้วย "โคกหนองนาโมเดล"อันเนื่องมาจากพื้นที่ลุ่มต่ำรอบสนามบินสุโขทัยกว่า 8,800 ไร่ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังใน  ฤดูน้ำหลาก (สิงหาคม – กันยายน – ตุลาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี) ส่งผลให้เกษตรกรเดือดร้อน พืชผลผลิตเสียหายเกิดปัญหาปิดทางเข้าสนามบินมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา


ซึ่งในภาพใหญ่หรือแผนงานระยะยาวกรมชลประทานมีแผนงานพัฒนาคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา (ทั้งระบบ) ความยาวประมาณ 105 กม. ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน       มกราคม 2562 หลังจากนั้นสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 (เขื่อนผาจุก) ก็เตรียมความพร้อมด้าน   สำรวจ-ออกแบบ ขออนุมัติเปิดโครงการกับ ครม. ก่อสร้างโครงการ


 แต่ในการแก้ไขปัญหาแบบเร่งด่วนได้นำการบริหารจัดการน้ำด้วย "โคกหนองนาโมเดล"คือการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่โดยเริ่มจากมีการผันน้ำ/ส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ สู่อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สู่อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กสุดท้ายสู่สระเก็บน้ำในไร่นา ในพื้นที่ไร่นาก็ขุดหนองเอาดินไป ทำโคก บนโคกปลูกป่า ขุดคลองไส้ไก่ในแปลง ระดับที่แตกต่างก็กั้นฝายกักเก็บน้ำไว้ หัวคันนาก็ปั้นให้ใหญ่ๆไว้ เหมือนคนโบราณปลูกพริก ผัก กล้วย น้ำหลากมาก็ไม่ท่วมคันนา ผลผลิตที่ได้ก็มหาศาล จึงเรียกว่า “คันนาทองคำ” ในนาก็มีร่องน้ำปลามาอยู่อาศัย มีปุ๋ย หญ้าก็ไม่ขึ้น ข้าวก็ผลผลิตเยอะ ต้นทุนลดลง แต่รายได้เพิ่มขึ้น ในฤดูน้ำหลากก็สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขการพัฒนาชลประทานขนาดใหญ่ก็จะแก้ไขปัญหาทั้งระบบแต่อาจจะระยะเวลาก่อสร้างหลายปี แต่ความยั่งยืน "โคกหนองนาโมเดล" จะเติมเต็มการเพาะปลูกแบบ พอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ปลอดปุ๋ย ยา สารเคมี ผลิตพืชผักปลอดสารพิษ สู่สังคมอย่างยั่งยืน ตลอดไป////////////////////
นงค์ลักษณ์ สุโขทัย 0816756713

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.