นาย อรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

   
 ผู้สื่อข่าว 13 สยามไทย รายงานว่า เวลา 09.30 นาฬิกา วันนี้ 8 ตุลาคม2561 นาย อรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอบรรพตพิสัย เพื่อมอบนโยบายการทำงาน โดยมี นโบายสำคัญ จะเน้นการทำงานแบบ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" ซึ่งเป็นวิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงใช้เป็นวิธีการทรงงานมาตลอด มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และในส่วนของการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  การเทิดทูนและปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ซึ่งวาระการประชุมวันนี้เป็นการแนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ และ การเตรียมการรับเสด็จ เจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จมาทรงประกอบพิธีถวายพระป่า ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ วัดดงแม่นางเมือง หมู่ที่ 10 ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

////อัมพณ จับศรทิพย์ ผู้สื่อข่าวพิเศษ 0619525644 รายงาน /////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.