สุโขทัย ชาวสวรรคโลกน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร


  วันนี้ (12 ตุลาคม 2561) เวลา 10.00 น ที่บริเวณโดมโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  นายสมพร  ฮี้เกษม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก เป็นประธานกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสวรรคโลก สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่า
 ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชบรมนาถบพิตร ต่างรู้สึกอาดูรเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นับเป็นวันที่ความเศร้าโศกปกคลุมในจิตใจของปวงชนชาวไทย
    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงทำเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยตลอดพระชนม์ชีพ นอกเหนือจากพระราชกรณียกิจมากมายนับไม่ถ้วน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการ ซึ่งก่อให้เกิดผลอันเป็นคุณอนันต์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองสืบจนถึงปัจจุบันและอนาคตแล้ว พระองค์ยังทรงเป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตและหลักประพฤติปฏิบัติให้คนไทยได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท

////////////////////////////////////////////////////////////
นงค์ลักษณ์ สุโขทัย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.