ผู้ประกอบการนำเที่ยวจังหวัดกระบี่ เรียกร้องรัฐบาลเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวประเทศโดยเร็ว

ผู้ประกอบการนำเที่ยวจังหวัดกระบี่ เรียกร้องรัฐบาลเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวประเทศโดยเร็ว หลังจาก จำนวนลดลงกว่า ร้อยละ 70 เทียบกับปีที่ผ่านมา
บรรยากาศการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ ตามท่าเทียบเรือ ต่างๆ ของผู้ประกอบการนำเที่ยว บริเวณ หาดนพรัตน์ธารา ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ มีนักท่องเที่ยวชาวจีน เดินทางมาลงเรือไปท่องเที่ยวทางทะเล ค่อยข้างบางตา ส่วนใหญ่ ซื้อโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบครอบครัว  กรุ๊ปเล็กๆ ไม่มีการเช่าเหมาลำเหมือนที่ผ่านมา
นางสาวชญานิศา พึ่งถิ่น ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว เปิดเผยว่า ขณะนี้จำนวนนักท่องเที่ยว ลดลง กว่า ร้อยละ 70 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวจีนเกิดความรู้สึกกังวลและห่วงใยเกี่ยว กับระบบกู้ภัยความปลอดภัยระบบการเตือนภัย ทำให้ขณะนี้มีการยกเลิกการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย เป็นจำนวนมาก  จึงเรียกร้องให้รัฐบาล หามาตรการสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวชาวจีนหันมาท่องเที่ยวในประเทศไทย  อีกครั้ง หากไม่สารมารถสร้างความเชื่อมั่นได้จะส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เนื่องจาก รายได้หลัก มาจากการท่องเที่ยว
ขณะที่เที่ยวบินตรงจากประเทศจีน มายังจังหวัดกระบี่ขณะนี้ ลดลงเหลือ3-5เที่ยวต่อวัน  ลดลงกว่าร้อยละ50 จากปกติ วันละ 8-10 เที่ยวบินต่อวัน  แม้ว่าเริ่งเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว และ ช่วงวันหยุดยาวของชาวจีน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.