ราชบุรี - วัดหลวง กวนกระยาสารทเนื่องในวันสารทไทยอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น วัดหลวง อ.บางแพ จ.ราชบุรี ร่วมกับชาวบ้านในชุมชน จัดกวนกระยาสารท เนื่องในวันสารทไทย สืบสานอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ที่มีมายาวนานกว่าร้อยปี เพื่อแจกจ่ายผู้ที่มาร่วมทำบุญที่วัด เนื่องในเทศกาลสารทไทย 
               
 วันที่ 8 ต.ค.61)  ที่วัดหลวง หมู่ที่ 3 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอบางแพ ร่วมกับพระครูสุธีธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดหลวง จัดกิจกรรมกวนกระยาสารทตามประเพณีดั้งเดิมที่มีมากว่าร้อยปี เนื่องในโอกาสวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 เป็นวันเทศกาลสารทไทย  โดยมีประชาชนในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง แต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดไทยโบราณ และร่วมกันล้อมวงกวนกระยาสารท เพื่อใช้ในการแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมทำบุญที่วัด เนื่องในเทศกาลสารทไทย สร้างความคึกคักสนุกสาน และเชื่อมความสามัคคีของคนในชุมชนให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
             
 ทั้งนี้ พระครูสุธีธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดหลวง เปิดเผยว่า ชุมชนคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงบ้านวัดหลวง มีแนวคิดร่วมกับชาวบ้านอยากช่วยกันรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดีในท้องถิ่นเอาไว้ให้ลูกหลาน อีกทั้งในท้องถิ่นมีการปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารกันอยู่แล้ว จึงให้ชาวบ้านนำมาทำเป็นขนมกระยาสารท ช่วงระหว่างกลางเดือนสิบ ตั้งแต่วันขึ้น 15 ค่ำเรื่อยมา และจะมาทำบุญกันท้ายสารทไทยก็คือวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10  ก็คือวันพรุ่งนี้ เป็นขนมกระยาสารทสูตรดั้งเดิมมีมาแต่โบราณ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาทำบุญที่วัดในวันสารทไทย ส่วนของชะลอมใบตาลนั้น สมัยก่อนจะใช้บรรจุใส่ ลูกอิน ลูกจัน ซึ่งทางวัดหลวงได้ปลูกต้นอิน ต้นจัน มีอายุมากกว่า 300 ปี มาแล้ว ชาวบ้านหลายคนมีฝีมือได้สานชะลอมและนำลูกอิน ลูกจันใส่ชะลอมไปขาย จึงมีแนวคิดอยากนำของดีที่มีในท้องถิ่น นำมาใส่ขนมกระยาสารทไว้แจกชาวบ้านที่มาทำบุญในวันพระ คนละ 1 ลูก ซึ่งเป็นวันท้ายสารทไทยที่กำลังจะมาถึง หรือ อนาคตอาจจะทำเป็นของฝากของที่ระลึกก็ดูสวยงามดี เป็นการช่วยกันหันมาใช้วัสดุจากธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นแทนการใช้ถุงพลาสติกที่กำลังรณรงค์จากภาครัฐกันอยู่ในช่วงนี้
             
 นอกจากขนมกระยาสารทแล้ว ชาวบ้านยังทำขนมโบราณมาให้รับประทานฟรี ทั้งถั่วแปบคลุกมะพร้าว ข้าวเกรียบปากหม้อใส่งา กล้วยทอด กล้วยขยำ ขนมครก ทุกอย่างจะใส่กระทงทำจากใบตองจัดวางเรียงให้ชาวบ้านที่มาร่วมงานได้รับประทานฟรีตลอดทั้งงาน

///////////////////////

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.