เจ้าหน้าที่นราธิวาสร่วมทำความดีช่วยกันบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ

ข่าว/กรียา/นราธิวาส

วันที่10ต.ค.61ณ.จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส  เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน(อส.)ไทยอาสา ป้องกันชาติ(ทส.ปช)เจ้าหน้าที่ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่าบ้านและประชาชน ในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ จิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ซึ่ง สำนักงานเหล่ากาชาด ได้ร่วมกับ จังหวัดนราธิวาสโรงพยาบาลนราธิวาสราชนคริทร์ โดยมีนายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับ
สำหรับโลหิตที่ได้รับบริจาคจะนำเข้าธนาคารเลือดโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อใช้สำหรับการบริการผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่  นราธิวาส และประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย การผ่าตัด การรักษาชีวิตต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ยังขาดแคลนโลหิตหมู่ต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก.

                                          //////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.