จ.ราชบุรี//ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงราชบุรีรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดขยะพลาสติก


จ.ราชบุรี//ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงราชบุรีรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดขยะพลาสติก
สำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับบริษัท คิด คิด จำกัดจัดโครงการลดขยะพลาสติกด้วยแอปพลิเคชั่น ECOLIFE จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่น ECOLIFE ในพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ประไพร จันทะบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดีฯพร้อมคณะอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรม ณ บริเวณโรงอาหารของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีศิลปินดารา คุณนุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดาและคณะมาร่วมพูดคุยเรื่อง ECOLIFE เล่นเกมส์แจกของรางวัล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านการเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม รณรงค์การลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเรื่องมหาวิทยาลัยสีเขียวและมหาวิทยาลัยยั่งยืน
..สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.