ผู้ว่าฯ มอบรองดูแลสามีภรรยาพิการถวายฎีกาขอความช่วยเหลือพระราชทานที่อยู่อาศัย


      เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้ นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือ กรณีสองสามีภรรยาพิการ ถวายฎีกาในหลวงรัชกาลที่ 10 ขอพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
          ทั้งนี้ นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด เดินทางมาถึงอำเภอวิเชียรบุรี และประชุมร่วมกับ นายอำเภอวิเชียรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและพิจารณาหาทางช่วยเหลือ ในเบื้องต้นทราบว่า ราษฎรที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ได้แก่ นายจอม บุตรศรี อายุ 52 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว สมรสกับนางสาวติ๋ม นินนามมะ อายุ 50 ปี พิการทางด้านการเคลื่อนไหวเช่นกัน ปัจจุบันเช่าบ้านของผู้อื่นเพื่อพักอาศัย และประกอบอาชีพโดยการตัดผม หาเลี้ยงครอบครัวนอกจากนี้ยังต้องคอยดูแล นางทองคำ บุตรศรี มารดา ที่อาศัยอยู่ด้วยกัน นายจอมแจ้งความประสงค์ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเนื่องจากปัจจุบันอายุมากแล้วและยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งซึ่งที่อยู่ในปัจจุบันก็เป็นบ้านเช่าไม่อาจอาศัยอยู่ตลอดไปได้ จึงขอพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวง รัชกาลที่ 10 จัดหาที่อยู่ให้
        เมื่อทราบรายละเอียดและความต้องการของนายจอมแล้ว นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด จึงพยายามหาแนวทางบรรเทาทุกข์ให้กับนายจอม ซึ่งมีอยู่หลายแนวทางด้วยกัน รวมถึงการเชิญเจ้าของบ้านที่นายจอมเช่ามาสอบถามถึงความเป็นไปได้ที่จะให้นายจอมเช่าบ้านอยู่ไปจนตลอดชีวิตว่าจะเป็นไปได้หรือไหม ทางเจ้าของบ้านเช่าก็แจ้งว่ายินดีให้เช่าตลอดไปหากมีการปรับปรุงหรือก่อสร้างก็จะจัดหาที่อยู่ใหม่ให้ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพราะปัจจุบันก็เก็บค่าเช่าเดือนละไม่กี่ร้อยบาท หากเดือนไหนไม่มีก็ไม่เก็บ ทางด้านนายจอมก็ยังยืนยันความประสงค์ที่ต้องการจะมีบ้านเป็นของตนเอง สุดท้ายจึงตกลงใช้พื้นที่ราชพัสดุ ที่เดิมเคยเป็นบริเวณสถานีอนามัยสระประดู่ เป็นสถานที่ก่อสร้างบ้านให้กับนายจอม หลังจากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้เดินทางไปเยี่ยมที่บ้านเช่าของนายจอมเพื่อดูสภาพความเป็นอยู่และได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับนายจอมไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน และยังสอบถามถึงการประกอบอาชีพและให้ทดลองแสดงวิธีการตัดผมให้ได้ชม ซึ่งนายจอมเองก็มีความปิติยินดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 10 อย่างล้นพ้นที่ทรงพระกรุณาช่วยเหลือให้ตนเองพ้นทุกข์และมีกำลังใจในการดำรงชีวิตและประกอบความดีต่อไป     ภาพ-ข่าว โดย ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ //เพชรบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.