ฉะเชิงเทรา - "สภาเกษตรกร 8 ริ้ว จับมือ ธ.ก.ส.ฉะเชิงเทรา ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเพื่อเป็นเกษตรอุตสาหกรรม"


(วันนี้ 4 ก.ย.61) นายกิตติทัต ธรรมโชติ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เข้าหารือกับนายธารา ศรีหะมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรฉะเชิงเทรา เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรรมระดับตำบลสู่เกษตรอุตสาหกรรมนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง

*นายกิตติทัต ธรรมโชติ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่าจากการทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลของสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับทราบปัญหาความต้องการอย่างแท้จริง จึงต้องการให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรดำเนินการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนแนะนำ การจัดทำแผน ด้านการแปรรูปและการตลาดสู่SME เกษตร และเดินหน้าสู่เกษตร 4.0


**ข้อมูลภาพข่าว:สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา / นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.