มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน


เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56  จังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดน่าน มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคระห์ 56 จังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายไกรสร อนิวรรตน์ นายอำเภอเวียงสา พร้อมด้วย จ.ส.อ.เสวก ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 ปัจจุบันมีนักเรียน 897 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 70 คน ความสำเร็จด้านสถานศึกษาผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 เช่น รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จากการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลหญิง 7 คน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์”, รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ จากการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลหญิง 7 คน ในรายการชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2561  รุ่นอายุ 16 ปี ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติคลองหก จังหวัดปทุมธานี, เป็นตัวแทนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 จังหวัดปทุมธานี ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 4 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา, เหรียญเงิน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ ม.1-ม.3 และเหรียญทองแดง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ ม.4-ม.6 นอกจากนี้ยังได้รับโล่รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดี” ประจำปี 2560 จาก กระทรวงแรงงาน สถานศึกษายังได้รับมาตรฐานพืชอาหาร (GPA) ประจำปี 2561 จาก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 1 กรมวิชาการเกษตร
ด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมล้นของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการแก่ประเทศชาติ และประชาชนโดยตลอด เป็นเกียรติอันสูง ของนักเรียนทุกคนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระกรุณาพระราชทานสิ่งของให้แก่นักเรียนหาที่สุดมิได้นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.