โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 5 ภูมิภาค สัมมนาสภานักเรียน ที่ จังหวัดนครสวรรค์


***********************
    เมื่อเวลา 08.30 นาฬิกา ผู้สื่อข่าว 13 สยามไทย รายงานว่า สภานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 5 ภูมิภาค สัมมนาครั้งที่ 18 ที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ มุ่งพัฒนานักเรียน ตามคำขวัญ รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
ที่หอประชุม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองนครสวรรค์  นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาคณะกรรมการสภานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร   โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ จังหวัดสงขลา  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน จังหวัดมุกดาหาร    โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ และ  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 18  มีคณะผู้บริหาร  คณะกรรมการสภานักเรียน คณะครูเข้าร่วมสัมมนา ราว 150 คน
นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า กลุ่มโรงเรียนนวมินทราชูทิศ เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ที่จัดตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 ปี มีเอกลักษณ์ เฉพาะของโรงเรียน ดังนั้นนอกจากนักเรียนจะต้องตั้งใจศึกษาหาความรู้ แล้ว ยังต้องประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม ตามรอยเบื้องยุคลบาท เป็นแบบอย่างทั้งกับนักเรียนในสถาบัน และ ชุมชน รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม เพื่อดำรงเกียรติ ตามคำขวัญ รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ/////อัมพณ จับศรทิพย์ ผู้สื่อข่าวพิเศษ 0619525644 รายงาน/////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.