ชาวโคราชร่วมประชุมใหญ่สามัญชาติพัฒนาครั้งแรกในรอบ 4 ปี อย่างคึกคัก หน.พรรค แบ่งรับแบ่งรู้การสนับสนุน บิ๊กตู่ เป็นนายกรัฐมนตรี


ที่โรงแรมซิติ้พาร์ค อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 ตุลาคม นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) พร้อมนายประเสริฐ บุญชัยสุข เลขาธิการพรรค ฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญพรรคชาติพัฒนาประจำปี2561 โดยมีสมาชิกพรรคและผู้สนใจ ส่วนใหญ่เป็นผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ อ.เมือง อ.สูงเนินและ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา จำนวนกว่า 300 คน ร่วมประชุมในวาระรับรองรายงานการประชุมใหญ่ ฯ ประจำปี 2557 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับพรรค ชพน.ประจำปี 2561 และเรื่องอื่นๆ จากคณะกรรมการบริหารพรรค ฯ ประกอบด้วยร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธ์ นายปกครอง ผาสุกยึด รองหัวหน้าพรรค ฯ นายประสาท ตันประเสริฐ นายวัชรพล โตมรศักด์ นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม รองเลขาธิการพรรค ฯ นางอัญชลี บุสสุวัณโณ เหรัญญิกพรรค ฯ นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา โฆษกพรรค ฯ และนายประสิทธิ์ ช่วงสงฆ์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค ฯ เพื่อขอมติในการดำเนินการตามข้อระเบียบ

ในรอบ 4 ปี ที่ผ่านมา บรรดาอดีต สส.เขต ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) นครราชสีมาและสมาชิกสภาเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา ติดขัดในคำสั่งของ คสช. จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้อย่างเต็มที่ เมื่อได้คลายล็อคการเมือง จึงพากันมารอต้อนรับทักทายชาวบ้านพร้อมสอบถามสารทุกข์สุขดิบกันอย่างชื่นมื่น ท่ามกลางเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงแต่งกายนอกเครื่องแบบได้มาเฝ้าระวังการจัดกิจกรรมการเมืองกันอย่างใกล้ชิด

นพ.วรรณรัตน์ ฯ หน.พรรค ชพน. เปิดเผยว่า สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในการร่างข้อบังคับพรรคประจำปี 2561 โดยสมบูรณ์ นับจากนี้จะประกาศรับสมัครสมาชิกพรรคเพิ่มเติมให้ครบทั้ง 4 ภาค โดยมีภาคเหนือจังหวัดนครสรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมา ภาคกลางจังหวัดสระบุรีและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี สมาชิก ชพน. ยังอยู่ครบทุกคน ยังไม่มีใครแจ้งขอลาออก นอกจากนี้ยังมีสมาชิกเก่าและสมาชิกหน้าใหม่แจ้งความประสงค์ขอสมัครเข้าร่วมเพิ่มขึ้น ในวันที่ 8 ตุลาคม นี้ ชพน.จะเปิดรับสมัครสมาชิกที่กรุงเทพ ซึ่งมีผู้สนใจเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ความรู้ปริญญาโท-เอก เคยทำงานที่ต่างประเทศรวมทั้งเซเลบให้ความสนใจมาสมัครกันอย่างคับคั่งและวันที่ 12 ตุลาคม นี้ เปิดรับสมัครสมาชิกที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีจำนวนสมาชิก 5,508 คน ชพน.ส่งครบทั้ง 14 เขตแน่นอน การส่งผู้สมัครครบทุกเขตเลือกตั้ง ต้องผ่านเงื่อนไขการหาสมาชิกพรรคในแต่ละจังหวัดและต้องมีสมาชิกมากกว่า 101 คนขึ้นไปจึงสามารถตั้งตัวแทนประจำจังหวัดได้ จากนั้นจึงสามารถกำหนดตัวผู้สมัคร สส.เขตได้

“ ชพน.ได้ออกแบบตราสัญลักษณ์พรรคมีความหมายของรูปแบบอักษร ช. เป็นคำนำหน้า “ ชาติพัฒนา ” สีน้ำเงินเป็นอักษรอังกฤษ ตัว C สอดคล้องกับคำว่า “ ชาติพัฒนา ” เมื่อเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็คือตัว ช ลายกนกชี้ขึ้นไป สะท้อนให้เห็นถึงประเทศไทย ต้องมีความเจริญเติบโตในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างไม่หยุดยั้งและถือเป็นผลงานของ ชพน. ในการเดินทางและทำหน้าที่บนเส้นทางการเมืองต้องมีลักษณะประนีประนอมหรือเดินทางสายกลาง เมื่อมองในภาพรวมของสัญลักษณ์พรรค ฯ คล้ายกับนกที่กำลังโผบินอย่างเริงร่า สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทยมีความสุขจากการดำเนินการทางการเมืองของชาติพัฒนา ” หน.ชพน. กล่าวถึงความหมายของโลโก้ใหม่

ต่อข้อถามนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ จะกลับมารับตำแหน่งสำคัญในพรรคหรือไม่ ตนยังไม่มีเวลาพูดคุยในรายละเอียด เชื่อนายสุวัจน์ ไม่ทอดทิ้งชาวโคราชอย่างแน่นอน บทบาทที่ผ่านมานายสุวัจน์ ได้ช่วยเหลือและร่วมก่อตั้งพรรค ชพน.ร่วมกับพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมกันสร้างความเจริญให้กับโคราชอย่างมากมาย จึงมีความรักผูกพัน ชาวโคราชให้การสนับสนุน ชพน.มาด้วยดีตลอด สำหรับนโยบายของพรรค ฯ ยังไม่สามารถแถลงได้ในขณะนี้ เนื่องจากกฎหมายยังไม่ได้คลายล็อคเต็มที่ เกรงจะขัดคำสั่ง คสช. เมื่อมีการปลดล็อคแล้ว ชพน.จะแถลงนำเสนอต่อสาธารณชนให้รับทราบทันที

อย่างไรก็ตาม ชพน.จะสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีต่อหรือไม่นั้น ในฐานะ ชพน.เป็นพรรคขนาดกลางอาสาก้าวเข้ามาทำหน้าที่การเมือง บทบาทของการเป็นพรรครัฐบาลหรือฝ่ายค้าน ชพน.ยึดหลักการทำหน้าที่อย่างสร้างสรรค์อยู่บนพื้นฐานของความสุจริตซื่อสัตย์ ต้องให้เกิดความสามัคคีปรองดอง ยุติความขัดแย้งให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติมากที่สุด ดังนั้นพร้อมสนับสนุนทุกฝ่าย เพื่อนำพาชาติสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน                                                                อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพนครราชสีมา

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.