ข่าว แม่ทัพภาค 4 พบปะผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมร่วมวางแผนการแก้ไขปัญหาภายในพื้นที่

ยะลา/3 ต.ค. 61

     วันนี้ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม1 กองอำนวยการรรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค  4 พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำศาสนาในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมพบปะผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมร่วมวางแผนการแก้ไขปัญหาภายในพื้นที่
พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นจากหลากหลายปัญหา ซึ่งหนึ่งในนั้นเกิดขึ้นจากปัญหายาเสพติด โดยแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง จะขจัดทั้งผู้เสพ และผู้ค้า โดยไม่มียกเว้นหากมีส่วนเกี่ยวข้อง จะดำเนินการอย่างเฉียบขาด ซึ่งการทำงานจะเน้นแนวทางสันติวิธี และใช้กฎหมายเป็นหลัก โดยขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้จะใช้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอในพื้นที่กระจายลงสู่หมู่บ้าน ตำบล ซึ่งหลังจากนี้ ทุกฝ่ายจะได้ร่วมประชุมวางแผนพูดคุยกันอย่างจริงจัง ถึงนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
ทางด้านตัวแทนผู้นำศาสนา พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และจะสนับสนุน แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของแม่ทัพภาคที่ 4 อย่างเต็มที่ เน้นมัสยิดเป็นจุดศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา โดยใช้ผู้นำศาสนาเป็นตัวขับเคลื่อน ทำให้เยาวชนเข้าใจหลักศาสนาที่ถูกต้อง มีความตระหนักถึงโทษของยาเสพติดเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งตัวเองพร้อมทั้งพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป
ภาพ/ข่าว
อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.