รมช.ศธ. ลงพื้นที่ จ.ระยอง ติดตามการขึ้นทะเบียนครูพิเศษ อาชีวศึกษารับอุตสาหกรรม 4.0 และ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC


**เมื่อวันที่ 12 ต.ค.61 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อติดตามและประชุมขึ้นการทะเบียนครูพิเศษ อาชีวศึกษา เพื่อรองรับอุตสาหกรรม  4.0 และอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC ของ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้การลงพื้นที่ติดตามดังกล่าว มีผู้แทนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง จำนวน 68 คน สมัครเป็นครูพิเศษ และผู้เชี่ยวชาญในการสอนอาชีวศึกษา  โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบเกียรติบัตรให้เป็นเกียรติประวัติด้วย
พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าว เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาให้เท่าเทียมทั้งประเทศ ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยการขึ้นทะเบียนครูพิเศษ อาชีวศึกษาอุตสาหกรรม 4.0 และ 10 อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งที่ผ่านมาประสบความสำเร็จมีครูผู้ขึ้นทะเบียนครูพิเศษแล้ว 370 คน ทั้งนี้มีเป้าหมายรวมทั้งประเทศ จำนวน 500 คน ซึ่งจะเพียงพอกับครูพิเศษ อาชีวศึกษาอุตสาหกรรม 4.0 และ 10 อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ที่จะช่วยสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษาในสังกัดสำงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 1,000 แห่ง โดยใน 3 จังหวัด EEC จะให้ครูพิเศษ เริมสอนได้ในเทอมปีการศึกษาที่ 2 ที่จะเปิดนี้
ภาพข่าว : สมนึก เชื้อสนุก 082-531-3717

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.