จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4


 
    นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำข้าราชการ ทหารตำรวจ มวลชน นักเรียนนักศึกษา ทำพิธีถวายพวงมาลาสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่4 เนื่องในวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากทรงทำนุบำรุงอาณาประชาราษฎร์ และศาสนาแล้วยังทรงได้รับยกย่องในพระราชสมัญญานามว่า พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเพราะทรงพระปรีชาสามารถ ทรงศึกษาเชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศหลายภาษา เช่น บาลี อังกฤษ ละตินเป็นพิเศษ สำหรับพระปรีชาสามารถและอัจฉริยะทางดาราศาสตร์ ทรงศึกษาโดยพระองค์เองจากตำราไทยและมอญ ซึ่งแปลจากตำราโบราณของฮินดู และทรงศึกษาตำราดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์จากยุโรป จนสามารถคำนวณได้ล่วงหน้าถึง 2 ปีว่า จะเกิดสุริยุปราคาเต็ม ดวงในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 และเห็นได้อย่างชัดเจนในประเทศไทยที่บ้านคลองลึก ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   พระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 43 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่ประสูติแต่สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี ทรงพระราชสมภพเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 11 ขึ้น 14 ค่ำ ปีชวด จุลศักราช 1166 ซึ่งตรงกับวันที่ 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2347 และเสด็จเสวยราชสมบัติในวันพุธเดือน 5 ขึ้น 1 ค่ำปีกุน พุทธศักราช 2394 ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์นั้นทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่สำคัญที่ปรากฏไว้ในอดีตอย่างมากมาย/////อัมพณ จับศรทิพย์ ผู้สื่อข่าวพิเศษ รายงาน 0619525644//////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.