เชียงรายพร้อมแล้วเทศกาลกินเจประจำปี 2561           ที่มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย  ผู้บริหารสมาคมฯ นำโดยคุณสาธิต ตรี
สัตยาเวทย์ รองประธานมูลนิธิ, และเลขานุการมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย 
เจ้าหน้าที่, พนักงานและแม่บ้าน ของมูลนิธิได้ร่วมกันเตรียมสถานที่ข้าวของเครื่องใช้
และถ้วยโถโอชามที่จะใช้ในงานบุญถือศิลกินเจ ประจำปี 2561 ในวันขึ้น1ค่ำ
เดือน9(จันทรคติจีน)ถึงวันขึ้น9ค่ำเดือน9 ซึ่งปีนี้จะตรงกับวันที่9 ตุลาคม 2561ถึงวันที่
17 ตุลาคม 2561 แต่ในความนิยมทั่วไปจะนิยมทานตั้งแต่วันสุดท้ายของ
เดือน8(จันทรคติจีน)ไปจนถึงเมื่อเช้าของวันขึ้น10ค่ำเดือน9 โดยตรงกับวันที่ 8 ตุลาคม
2561 ซึ่งในปีนี้ทาง มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงรายจะจัดงานดังกล่าวขึ้นในวันที่
9 ตุลาคม 2561ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2561 โดยแม่บ้านได้นำถ้วยชามพร้อมแก้วนำมาทำ
ความสะอาดเพื่อเตรียมให้กับพุทธศาสนิกชนที่จะเดินทางมาแสวงบุญกินเจในครั้งนี้

          นายสาธิต  รองประธานมูลนิธิ, และเลขานุการมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์
เชียงราย  กล่าวว่า ในปีนี้ทางมูลนิธิฯ  มีความพร้อมในการให้บริการกับประชาชนที่มา
แสดงบุญร่วมประเพณีถือศิลกินเจโดยได้เริ่มพิธีการล้างท้องมาตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม
เป็นต้นมา แต่จะเริ่มเทศกาลจริงๆ ในวันที่ 9 ต.ค.-17 ต.ค.61 ที่จะเปิดให้ผู้ทานอาหารเจ
มารับประทานได้ฟรี 3 ช่วงเวลาคือเช้าเริ่ม 07.00 น. กลางวัน เวลา 11.30 น. และเย็นเวลา
17.00 น. ทุกวันมีการประกอบพิธีการทางศาสนาประกอบด้วยการทำวัตรเช้า สวดมนต์
ถวายพุทธบูชา(กุ้งฮุก) สวดมนต์ขอขมา พระสูตรพระนามพุทธเจ้าหมื่นพระองค์ ทำ
วัตรเย็น ประกอบพิธีสวดมนต์เดินธูป, กระทำทักษิณาวัตร(เกี่ยเฮีย) โดยผู้ต้องการ
ร่วมทำบุญก็สามารถทำได้ทุกวันตามจิตศรัทธา
            นายสาธิต กล่าวว่าในปีนี้ราคาผักสูงขึ้นจากราคาปกติ 10-20% ซึ่งผักบุ้งและผัก
กวางตุ้งจะมีราคาเพิ่มขึ้นมากกว่าผักชนิดอื่นทั้งนี้เนื่องจากการกินเจนั้นเป็นที่นิยมของ
คนไทยทำให้มีผู้ต้องการผักดังกล่าวสูงตามไปด้วยทำให้ผักมีราคาสูงขึ้นตามลำดับแต่
ทางมูลนิธิได้เตรียมการรับมือการการให้บริการกินเจของคลื่นมหาชนด้วยการนำผัก
ชนิดอื่นมาใช้ทำแทนผักที่มีราคาแพงและหายาก

           นอกจากนี้เรายังพบอีกว่าทางวัดห้วยปลากั้งได้เปิดจุดให้ผู้ประสงค์รับประทาน
อาหารเจฟรีสามารถไปใช้บริการได้ตามจุดที่เปิดให้บริการอาทิ สี่แยกแม่กรณ์ ถนน
พหลโยธินสายเก่า ที่วัดห้วยปลากั้งเป็นต้น........

         จักรภัทร แสนภูธร รายงาน รมณ ภัทรทองศักดิ์ ถ่ายภาพ

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.