อบต.น้ำปั้วจัดแข่งขันเรือพญานาค ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลอดเหล้าเบียร์ ประจำปี 2561


       เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ท่าน้ำน่านเชิงสะพานน้ำปั้ว-ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน โดยการนำของนายโชตธนินทร์ เดโชวชิรสวัสดิ์ นายก อบต.น้ำปั้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำปั้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ได้จัดแข่งขันเรือพญานาค ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลอดเหล้าเบียร์ ประจำปี 2561 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการแข่งขันเรือพญานาคในปีนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าพระราชทาน ถ้วยรางวัลชนะเลิศแก่เรือที่ชนะการแข่งขันทั้ง 3 ประเภท คือ เรือเอกลักษณ์ เรือกลาง และเรือเล็ก ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน  ให้คงเอกลักษณ์อันโดดเด่นแล้ว ยังจะช่วยกระตุ้นเสรษฐกิจ ช่วยสร้างเสริมสุขภาพของพี่น้องชาวเรือให้มีสุขภาพกายที่ดี


การจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายไกรสร อนิวรรตน์ นายอำเภอเวียงสา ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือพญานาค ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลอดเหล้าเบียร์ ประจำปี 2561


งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่โบราณกาลเป็นเวลาอันยาวนาน
เรือแข่งจังหวัดน่านมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงาม เป็นเรือขุดแบบชะล่าหัวเรือแกะสลักเป็นรูปพญานาค อ้าปาก ชูคอ อวดเขี้ยวโง้งงอ สง่างาม หางเรือแกะสลักเป็นรูปหางพญานาค งอนสูง....ลำตัวเรือทาสีสวยสด และมีลวดลายที่สวยงาม จึงถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดน่านทุกคนนายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ถ่ายภาพ/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.