จ.ราชบุรี//กรมการทหารช่างราชบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4 ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร. 9

.
ที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายภาณุรังษี จ.ราชบุรร พล.ท.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์เจ้ากรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี พร้อมด้ว พ.อ.หญิง เกยูร ปัญญะบูรณ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่างนำกำลังพล และครอบครัวแม่บ้านทหารบก สาขา กรมการทหารช่างราชบุรี และ นายทหารนักเรียนจากกองทัพบกประเทศอินโดนีเซีย ร่วมบริจาคโลหิต และบริจาคดวงตา และอวัยวะ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4 จำนวน 150 นาย 45,000 ซีซีสำหรับการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากสภากาชาดไทยกำลังขาดแคลนโลหิตจำนวนมากเนื่องจากมีผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดจากอุบัติเหตุต่างๆเพิ่มขึ้นจึงทำให้ปริมาณโลหิตที่มีอยู่ขาดแคลนกรมการทหารช่างจึงได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกปีละ ๆ 4 ครั้ง การบริจาคโลหิตในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม


สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.